Úřední hodiny pro veřejnost:

po, st: 09:00 - 11:00 13:00 - 16:30, út, pá: 09:00 - 11:00, čt: Zavřeno

Obec Stará Červená Voda

Obec se skládá z osad Staré, Nové a Dolní Vody v údolí Červeného potoka. Původ názvu odráží barvu toku či dna potoka. Katastrální rozlohou 3669 ha náleží mezi největší v regionu. Území obce pokrývá z 38% zemedělská půda a z 58% les. Počet obyvatel se pohybuje okolo 630.

V obci je možné využít služeb Czech Point.

Nové webové stránky ke koronaviru

Mimořádné opatření ze dne 01.06.2020

Mimořádné opatření ze dne 01.06.2020

Ochranné opatření ze dne 01.06.2020

Zrušení Mimořádného opatření čj. MZDR/15757/2020-5/MIN/KAN

Sbírka zákonů ČR - částka 81/2020 - zveřejněno dne 05.05.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 80/2020 - zveřejněno dne 05.05.2020

Mimořádné opatření čj. MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN - zveřejněno dne 05.05.2020

Mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN - zveřejněno dne 05.05.2020

KHS OK - Doporučení pro mateřské školky - zveřejněno dne 28.04.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 76/2020 - zveřejněno dne 28.04.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 75/2020 - zveřejněno dne 28.04.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 74/2020 - zveřejněno dne 28.04.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 73/2020 - zveřejněno dne 28.04.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 59/2020 - zveřejněno dne 16.04.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 58/2020 - zveřejněno dne 16.04.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 57/2020 - zveřejněno dne 16.04.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 56/2020 - zveřejněno dne 07.04.2020

Opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky- prodloužení - zveřejněno dne 03.04.2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Mimořádné opatření čj. MZDR 12475/2020-5/MIN/KAN

Mimořádné opatření čj. MZDR 12475/2020-4/MIN/KAN

Mimořádné opatření čj. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN

Mimořádné opatření čj. MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN

VV Opatření obecné povahy-Nařízení mimořádného opatření při epidemii čj. KHSOC/10123/2020/RED

Dopis pro lékaře

Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech

Zjednodušená žádanka pro COVID19

Doporučený postupu pro testování pacientů COVID-19 prováděné v odběrových místech

Mimořádné opatření čj. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN

Sbírka zákonů č. 47/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Usnesení č. KŠ/07/2020 z jednání Krizového štábu OK ze dne 23.03.2020

Mimořádné opatření MZ ČR čj. MZDR 12745/2020-1-MIN/KAN

Informace o speciálních stránkách HZS ČR

Krajská hygienická stanice - veřejná výzva-zaměstnanci

Žádost o potvrzení karantény

Doporučení k používání některých ochranných prostředků

Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 - zveřejněno dne 25.03.2020

Doporučení MZ ČR k používání některých ochranných prostředků - zveřejněno dne 24.03.2020

Metodika vyzvednutí eReceptu - zveřejněno dne 23.03.2020

Rozlévání dezinfekce-upozornění - zveřejněno dne 23.03.2020

Pravidla pro likvidaci ochranných pomůcek - zveřejněno dne 23.03.2020

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky-dezinfekce povrchů - zveřejněno dne 23.03.2020 

Mimořádné opatření čj. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN - zveřejněno dne 20.03.2020

Pokyn pro matriční úřady k dopadům usnesení vlády č. 215 - zveřejněno dne 18.03.2020

Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 - zveřejněno dne 18.03.2020

Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků.... - zveřejněno dne 18.03.2020

Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj - zveřejněno dne 17.03.2020

VV-Opatření obecné povahy čj. KHSOC/09179/2020/RED - zveřejněno dne 17.03.2020

VV-Opatření obecné povahy čj. KHSOC/09068/2020/RED - zveřejněno dne 16.03.2020

Opatření obecné povahy ze dne 15.03.2020 - zveřejněno dne 16.03.2020

Informace Ministerstva zemědělství ČR - zveřejněno dne 16.03.2020

Informace Ministerstva vnitra ČR - zveřejněno dne 16.03.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti - zveřejněno dne 16.03.2020

Mimořádné opatření MV ČR čj. MV-48168-2/OAM-2020 - zveřejněno dne 16.03.2020

Mimořádné opatření MV ČR čj. MV-48168-1/OAM-2020 - zveřejněno dne 13.03.2020

Místa určená k překračování vnitřních hranic ČR - zveřejněno dne 13.03.2020

Místa určená k překračování vnitřních hranic ČR - zveřejněno dne 16.03.2020

Sbírka zákonů ČR-částka 30 - zveřejněno dne 13.03.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 31 - zveřejněno dne 13.03.2020

 

 

 
 
Vytvořeno v systému shopadmin® 2020