Úřední hodiny pro veřejnost:

po, st: 09:00 - 11:00 13:00 - 16:30, út, pá: 09:00 - 11:00, čt: Zavřeno

Obec Stará Červená Voda

Obec se skládá z osad Staré, Nové a Dolní Vody v údolí Červeného potoka. Původ názvu odráží barvu toku či dna potoka. Katastrální rozlohou 3669 ha náleží mezi největší v regionu. Území obce pokrývá z 38% zemedělská půda a z 58% les. Počet obyvatel se pohybuje okolo 630.

V obci je možné využít služeb Czech Point.

Nové webové stránky ke koronaviru

Sbírka zákonů č. 47/2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Usnesení č. KŠ/07/2020 z jednání Krizového štábu OK ze dne 23.03.2020

Mimořádné opatření MZ ČR čj. MZDR 12745/2020-1-MIN/KAN

Informace o speciálních stránkách HZS ČR

Krajská hygienická stanice - veřejná výzva-zaměstnanci

Žádost o potvrzení karantény

Doporučení k používání některých ochranných prostředků

Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 - zveřejněno dne 25.03.2020

Doporučení MZ ČR k používání některých ochranných prostředků - zveřejněno dne 24.03.2020

Metodika vyzvednutí eReceptu - zveřejněno dne 23.03.2020

Rozlévání dezinfekce-upozornění - zveřejněno dne 23.03.2020

Pravidla pro likvidaci ochranných pomůcek - zveřejněno dne 23.03.2020

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky-dezinfekce povrchů - zveřejněno dne 23.03.2020 

Mimořádné opatření čj. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN - zveřejněno dne 20.03.2020

Pokyn pro matriční úřady k dopadům usnesení vlády č. 215 - zveřejněno dne 18.03.2020

Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 - zveřejněno dne 18.03.2020

Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků.... - zveřejněno dne 18.03.2020

Opatření přijatá Finančním úřadem pro Olomoucký kraj - zveřejněno dne 17.03.2020

VV-Opatření obecné povahy čj. KHSOC/09179/2020/RED - zveřejněno dne 17.03.2020

VV-Opatření obecné povahy čj. KHSOC/09068/2020/RED - zveřejněno dne 16.03.2020

Opatření obecné povahy ze dne 15.03.2020 - zveřejněno dne 16.03.2020

Informace Ministerstva zemědělství ČR - zveřejněno dne 16.03.2020

Informace Ministerstva vnitra ČR - zveřejněno dne 16.03.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti - zveřejněno dne 16.03.2020

Mimořádné opatření MV ČR čj. MV-48168-2/OAM-2020 - zveřejněno dne 16.03.2020

Mimořádné opatření MV ČR čj. MV-48168-1/OAM-2020 - zveřejněno dne 13.03.2020

Místa určená k překračování vnitřních hranic ČR - zveřejněno dne 13.03.2020

Místa určená k překračování vnitřních hranic ČR - zveřejněno dne 16.03.2020

Sbírka zákonů ČR-částka 30 - zveřejněno dne 13.03.2020

Sbírka zákonů ČR - částka 31 - zveřejněno dne 13.03.2020

 

 

 
 
Frčí na systému shopadmin® (c) 2019 - 2020