Úřední hodiny pro veřejnost:

po, st: 09:00 - 11:00 13:00 - 16:30, út, pá: 09:00 - 11:00, čt: Zavřeno

Obec Stará Červená Voda

Obec se skládá z osad Staré, Nové a Dolní Vody v údolí Červeného potoka. Původ názvu odráží barvu toku či dna potoka. Katastrální rozlohou 3669 ha náleží mezi největší v regionu. Území obce pokrývá z 38% zemedělská půda a z 58% les. Počet obyvatel se pohybuje okolo 630.

V obci je možné využít služeb Czech Point.

Aukční vyhláška čj. UZSVM/OSU/8149/2023-OSUJ - zveřejněno dne 20.09.2023 do 12.10.2023
Aukční vyhláška čj. UZSVM/OSU/5903/2023-OSUJ - zveřejněno dne 18.09.2023 do 11.10.2023

VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu  čj. MJ/51183/2023/ODSH/MK - zveřejněno dne 15.09.2023 do 02.10.2023

Příloha k VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu čj. MJ/51183/2023/ODSH/MK - zveřejněno dne 15.09.2023 do 02.10.2023

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Administrativní a spisový pracovník obce - zveřejněno dne 11.09.2023 do 02.10.2023
Oznámení zahájení územního řízení "Výměna a doplnění veřejného osvětlení, Obec Stará Červená Voda" - zveřejněno dne 06.09.2023 do 22.09.2023
ÚZSVM - Aktualizovaný seznam nemovitostí s tzv. nedostatečně identifikovanými vlastníky - zveřejněno dne 31.08.2023 do 01.01.2024
 

 

 
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti, čj. MZP/2023/252/882 - zveřejněno dne 10.08.2023 do 11.09.2023
 
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace - Mateřská škola Velké Kunětice, okres Jeseník, p.o. - zveřejněno dne 11.07.2023 do 19.10.2023
 
Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. NČV - zveřejněno dne 01.06.2023 do 01.01.2024
 
 
 
 

 

Pořizování digitální technické mapy Olomouckého kraje - zveřejněno dne 05.04.2022 do 03.07.2023

 

 
Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023