Úřední hodiny pro veřejnost:

po, st: 09:00 - 11:00 13:00 - 16:30, út, pá: 09:00 - 11:00, čt: Zavřeno

Obec Stará Červená Voda

Obec se skládá z osad Staré, Nové a Dolní Vody v údolí Červeného potoka. Původ názvu odráží barvu toku či dna potoka. Katastrální rozlohou 3669 ha náleží mezi největší v regionu. Území obce pokrývá z 38% zemedělská půda a z 58% les. Počet obyvatel se pohybuje okolo 630.

V obci je možné využít služeb Czech Point.

Všechny informace z původních stránek obce najdete v záložce Obec-Archiv nebo v přímém odkaze zde.


DĚTSKÝ DEN 04.06.2022


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Plánované přerušení dodávky elekrické energie v katastru obce Stará Červená Voda bude dne 08.06.2022 od 07:45 h. do 15:15 h. Plánovaná odstávka zahruneje tyto lokality: 

Stará Červená Voda č.p. 23, 30, 35, 119, 120, 121, 123, 127, 130, 133, 136, 137, 138, 174, 188, 190, 191, 193, 198, 202, 207, 211, 218, 244.

Stará Červená  Voda pozemek p.č. 479/3.

Podrobnosti viz. příloha.


 Krajské cvičení složek IZS 23.05.2022 v Nemocnici AGEL Jeseník a.s.


Kominictví a topenářský servis - čištění a revize komínů, kotlů


Odlehčovací služba sv. Zdislavy


Informace KIDSOK - plánované uzavírky silnic

V důsledku budování kanalizační sítě dojde v termínu od 15.04.2022 do 31.10.2022                  k částečné uzavírce silnic II/455, II/457 a III/4578 v obci Velké Kunětice a úplné uzavírce silnic III/4578 v obci Velké Kunětice a II/455 v obci Supíkovice. 

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950115, 950119, 950121 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

V termínu 15.04.2022 - 31.10.2022 částečná uzavírka silnic II/455, II/457 a III/458 v obci Velké Kunětice - mimo BUS.

V termínu 15.04.2022 - 31.07.2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od místní komunikace       k zámku po místní komunikaci k hřbitovu v obci Velké Kunětice - mimo BUS.

V termínu 20.05.2022 - 23.05.2022 úplná uzavírka silnice II/455 v obci Supíkovice - včetně BUS.

V termínu 15.7.2022 - 31.10.2022 úplná uzavírka silnice III/4578 od místní komunikace         k zámku směr Supíkovice v obci Velké Kunětice - mimo BUS.

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-silnic-v-obcich-velke-kunetice-a-supikovice/.

 

Rekonstrukce silnice I/44 v obci Česká Ves 

Oznamujeme občanům, že z důvodu rekonstrukce silnice I/44 v České  Vsi (úsek od Řetězárny a.s. až po most u Technických služeb Jeseník a.s.) dochází ke změnám průběhu uzavírky:

28.04.2022 - 05.05.2022- částečná uzavírka silnice I/44, frézování + přípravná fáze

06.05.2022 - 05.06.2022 - částečná uzavírka silnice I/44 - řízená semafory, recyklace,  pokládka podkladu a finálního obrusu + souběžná rekonstrukce autobusových zálivů v úseku

06.06.2022 - 13.06.2022 - částečná uzavírka silnice I/44 - řízená semafory, pokládka podkladu a finálního obrusu

06.06.2022 - 28.06.2022 - částečná uzavírka silnice I/44, dokončovací práce 

Bližší aktualizované informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-uzavirka-slinice-i44-ul-jesenicka-a-ul-janskeho-v-obci-ceska-ves/.


Pořizování DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY Olomouckého kraje 


Svoz komunálního odpadu a bioodpadu v období od 01.04. do 30.10.2022 bude probíhat následovně

- komunální odpad:         pondělí, sudý týden (pravidelný čtrnáctidenní svoz zahájen                                                          04.04.2022)

- bioodpad:                      čtvrtek, sudý týden (svoz zahájen od 07.04.2022 do 20.10.2022).

Rozpis pravidelných svozů separovaného plastu a papíru od 01.01.2022 do 30.04.2022


Lékárna u Černého Orla - dočasná změna pracovní doby

Aktuální otevírací doba lékárny na www.lekarna-vidnava.cz (tel. 584 435 114).


Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Informace spojené s pomocí s ukončením činnosti dodavatelů energií


Pomoc Ukrajině

Město Jeseník zřídilo telefonní linku a e-mailovou adresu určenou pro nabízení pomoci lidem na Ukrajině. Jedná se o telefonní číslo 702 208 664 a e-mail pomoc@mujes.cz. Pracovníci města zde budou shromažďovat nabídky pomoci jednotlivců, firem, organizací a institucí. Linka bude v provozu od pondělí do pátku od 08.00 do 15. 00 hodin. Nabídky budou evidovány a v případě, že najdou příjemce, dojde k zprostředkování nabízené pomoci. Na této lince je také možné získat poradenství a pomoc pro ukrajinské rodiny nebo jednotlivce, kteří by přicestovali na Jesenicko a chtěli zde setrvat a budou si muset vyřídit potřebné záležitosti. Zavolat můžete také v případě, že víte o konkrétní rodině, která by potřebovala pomoc. S nabídkou pomoci se lze hlásit také na webu www.krajpomaha.cz.

Jako další možnost pomoci nabízí město tlumočnické služby

Město Jeseník nebude organizovat vlastní sbírku, ale připojí se k některým již vzniklým.        K těmto sbírkám se mohou připojit i samotní občané. 

SOS Ukrajina
Organizuje Člověk v tísni.
Sbírkový účet: 0093209320/0300
Charita pro Ukrajinu
Organizuje Charita Česká republika
Sbírkový účet: 55660022/0800; variabilní symbol 104

Dárcovské SMS na číslo 87 777: DMS CHARITASVĚT 30,  DMS CHARITASVĚT 60      nebo DMS CHARITASVĚT 90.

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu

Materiální sbírka humanitární pomoci pro Ukrajinu

V souvislosti s válkou na Ukrajině připravilo Ministerstvo vnitra řadu opatření, která se týkají, jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích.

Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, nově existuje žádost o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toto vízum je možné požádat na regionálních pracovištích Odboru azylové a migrační politiky před skončením platnosti stávajícího víza. Uděluje se na počkání. Poté se již stačí domluvit se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení zaměstnátní. Informace pro tyto případy v letáku. Další zde: https://www.mvcr.cz/ukrajina.

Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, tzn. nepotřebují po dobu tří měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně i mohou o speciální dlouhodobé vízum požádat, objednat se lze na ukrajinakrajem@mvcr.cz. Informace pro nově příchozí jsou v letáku.

Nově příjíždějící cizinci musí splnit svou povinnost na Policii.

Veškeré informace a aktuality na https://www.mvcr.cz/ukrajina.

Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní 7/24 na tel.:        +420 974 801 802 , e-mail: ukrajina@mvcr.cz.

Aktuální informace na webu: www.nasiukrajinci.cz

Charita pro Ukrajinu 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (Olomouc)

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny

Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny (ukrajinský jazyk)

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi (ukrajinský jazyk)

Informace pro občany Ukrajiny, jejichž situace je ovlivněna konfliktem

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině (ukrajinský jazyk)

Informace pro občany, kteří mají pobytové oprávnění na území ČR (zelený stupeň)

Informace pro občany, kteří  mají pobytové oprávnění na území ČR (ukrajinský jazyk)

Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny (oranžový stupeň)

Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny (ukrajinský jazyk)

Žádost o udělení dlouhodobého víza

Žádost o solidární příspěvek 


Měsíčník Olomoucký kraj 02/2022


Ministerstvo životního prostředí ČR - oznámení záměru: 

"Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) povolení hornické činnosti" - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I podle §4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý záměr je v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě Stará Červená Voda,              v kanceláři podatelny a to v úřední hodiny.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení o záměru příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení tohoto záměru na úřední desce dotčeného kraje.


CHARITA JESENÍK - Pomozte DOFINANCOVAT NÁKUP AUTA pro zdravotní sestry domácí hospicové péče


Kotlíková dotace Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu se předpokládá, že občané kraje, resp. vlastníci rodinných, bytových domů, případně i trvalé obydlených rekreačních objektů na území Olomouckého kraje budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 

V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje spuštěn příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci splňující podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti.

Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem neomovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900,- Kč. 

Podrobnější informace v přiloženém letáku.


 

VV- Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Červená Voda v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stará Červená Voda v uplynulém období 2014 - 2021


Oznámení občanům

Informuji občany, že došlo ke změně stanoviště separačních kontejnerů. Kontejnery              U Paločků byly přemístěny na odstavnou plochu směrem na Rokliny (naproti domu Ljaljovských). Děkuji za pochopení, starosta obce. 


Oznámení občanům

V poslední době jsem zaznamenal opakované stížnosti na volně pobíhající psy. Upozorňuji občany na to, že zastupitelstvo obce v roce 2012 schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou jsou stanoveny pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Žádám proto majitelé psů, aby zajistili, že se jejich psi nebudou volně pohybovat po obci. Není určitě v zájmu občanů, ani starosty, aby tyto problémy řešila policie. Součástí tohoto oznámení je Obecně závazná vyhláška č. 02/2012 a příloha lokalit určených pro volný pohyb psů. Děkuji všem za pochopení a prosím majitele psů o dodržování vyhlášky.

OZV č. 02/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stará Červená Voda


Kadeřnictví  Pavlína

Kadeřnictví v budově obecního úřadu je otevřeno každý čtvrtek od 08.15 h. do 16.00 hod., po 16 hod. na objednání. Tel.: 739 435 748 - Kubíčková Pavlína.


Z-Box nově i u nás v provozu od 09.08.2021

Rozšířili jsme služby v naší obci. Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si  můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobou samoobsluženého boxu Zásilkovny Z-Box  najdete v areálu naproti Poště Partner. Podrobné informace zde.


"Kyberkampaň"

I jedna chyba vás může stát všechny úspory

Cílem hackera můžete být i vy 


Zlepšení příjmu pozemního vysílání

Domov je základ II. provádí průzkum a sběr dat, týkající se kvality televizního signálu.

Žádáme proto občany, kteří se potýkají se sníženou kvalitou příjmu pozemního televizního vysílání, aby kontaktovali uvedené telefonní číslo 603 161 040 - viz. leták


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Poslední hlášenou relaci místního rozhlasu lze přehrát na tel. čísle: 727 977 312.


Nabídka bezplatného testování na Covid-19 ve Vidnavě


Pomoc seinorům s registrací k očkování proti COVID-19


HZS OK  - Jak ochránit sebe i majetek při vichru

Základní pravidla 
Informace, jak se zachovat při vichru


Rozšíření KOMBI zón od 01.04.2021


Novinka v sytému ZDRAVOTNÍ PÉČE pro tuto oblast

Vítkovická lékařská pohotovost, s.r.o. zahajuje svou činnost v pátek 18. prosince 2020. 
Podrobné informace naleznete zde.

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín reiví a kontrol se uskueční v sobotu 28.11.2020.
- Kontrola a čištění komínů: 350,- Kč
- Kontrola a čištění plynového kotle: 350,- Kč
- Revize kotle na tuhá paliva: 800,- Kč.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989, viz. leták

Pošta partner Stará Červená Voda - kontaktní místo Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, balíkovna 

Od 01.07.2020 můžete využívat kontaktní místo ZPMV ČR na České poště ve Staré Červené Vodě čp. 111. Telefon: 792 364 970. Odkaz: Kontaktní místo ZPMV ČR 

Pondělí - čtvrtek: 09.00 - 11.00 hod.; 15.00 - 16.30 hod.

Pátek:                  09.00 - 11.00 hod.; 15.00 - 16.00 hod.

Na poště Partner Stará Červená Voda je možnost využít služby balíkovny, viz. www.balikovna.cz.


Možnost výběru z bankomatu  umístěného u penzionu NIGRAAQUA v Černé Vodě


O silvestrovské půlnoci a na Nový rok nad našimi hlavami létal dron a natočil pár obrázků. Na některé z nich se můžete podívat na těchto odkazech:

Silvestrovský ohňostroj

Novoroční přelet nad Starou Červenou Vodou


 

Aktuálně

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2022