Úřední hodiny pro veřejnost:

po, st: 09:00 - 11:00 13:00 - 16:30, út, pá: 09:00 - 11:00, čt: Zavřeno

Obec Stará Červená Voda

Obec se skládá z osad Staré, Nové a Dolní Vody v údolí Červeného potoka. Původ názvu odráží barvu toku či dna potoka. Katastrální rozlohou 3669 ha náleží mezi největší v regionu. Území obce pokrývá z 38% zemedělská půda a z 58% les. Počet obyvatel se pohybuje okolo 630.

V obci je možné využít služeb Czech Point.

Všechny informace z původních stránek obce najdete v záložce Obec-Archiv nebo v přímém odkaze zde.


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Administrativní a spisový pracovník obce 


VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Příloha k VV - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyjádření k uveřejněné informaci o uzavření míst určených pro malý pohraniční styk


KIDSOK informuje o možném připomínkování jízdních řádů

Vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2023/2024 KIDSOK umožňuje připomínkování návrhů změn jízdních řádů autobusové dopravy, které jsou v plánu realizovat k celostátním změnám od 10.12.2023. Podrobnější informace naleznete zde: Informace KIDSOK.

Podněty a připomínky k navrhovaným změnám jízdních řádů lze zasílat nejpozději do 11.09.2023.


Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - "Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti"

Ministerstvo životního prostředí, čj. MZP/2023/252/882, sp.zn. ZN/MZP/2022/570/21 ze dne 03.08.2023 vydalo Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - "Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) a povolení hornické činnosti. 

Příloha: Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí


Úplná uzavírka silnice III/4578 ve Velkých Kuněticích

Z důvodu pokračujících prací na budování kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/4578 v obci velké Kuntěice.

Termín uzavírky:  1.8. 2023 - 30.9.2023

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 950119, 950121, které pojedu po objízdné trase. Ve vypracovaných výlukových jízdních řádech je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 

Výlukové jízdní řády linek platné od 1.8.2023 do 17.11.2023:

950119  Jeseník-Vidnava-Velká Kraš

950121  Jeseník-Písečná-Žulová

Podrobnější informace o uzavírce naleznete na stránkách:

https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4578-v-obci-velke-kunetice-3/


Úplná uzavírka silnice II/456 v úseku Velké Kunětice - Stará Červená Voda

V termínu od 20.7. do 17.11.2023 dojde k úplné uzavírce silnice II/456 v úseku Velké Kunětice - Stará Červená Voda.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku veřejné služby Olomouckého kraje 950118, 950119 a 950121 dopravce ARRIVA autobusy, a.s.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které pojedou po objízdné trase. Ve vypracovaných výlukových jízdních řádech je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Podrobnější informace o uzavírce naleznete na stránkách: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-ii-456-v-useku-velke-kunetice-stara-cervena-voda

Výlukové jízdní řády linek platné od 24.07.2023:

950118    Jeseník-Žulová-Vidnava

950119    Jeseník-Vidnava-Velká Kraš

950121    Jeseník-Písečná-Žulová

Rozpis pravidelných svozů separovaného plastu a papíru od 01.06.2023 do 30.09.2023


Změna svozu směsného komunálního odpadu (14denní interval) 

Svoz směsného komunálního odpadu bude od 3. dubna do 16. října 2023 probíhat jednou za čtrnáct dní a to každé sudé pondělí.

Zahájení svozu bioodpadu v roce 2023

Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen dne 6. dubna 2023 a bud ukončen 19. října 2023. Bioodpad bude vyvážen každý sudý týden vždy ve čtvrtek. 

Harmonogram pravidelného svozu komunálního odpadu a bioodpadu 

Harmonogram pravidelných svozů separovaného plastu a papíru od 1.1.2023 do 30.4.2023


Vzor Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stará Červená Voda

Vzor Žádosti o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Stará Červená Voda


Zvýšení ceny vodného od 01.01.2023

Na návrh vlastníka a provozovatele vodovodu Obce Černá Voda bude zvýšena cena vodného na 20,- Kč/m3 s účinností od 01.01.2023.


DATOVÉ SCHRÁNKY - PODNIKATELÉ - od 01.01.2023

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. 

Dle této legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen "DS"), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit. 

Přístupové údaje do DS budou zaslány doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

Pro více informací o datových schránkách navštivte webové stránky www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových schránek www.mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.

Přílohy:

Založte si datovou schránku
Úřad snad a rychle s datovkou
Identita občana

Ordinace dětského lékaře - MUDr. Radovan Novotný, Vidnava

Od středy 15.06.2022 bude ve Vidnavě opět ordinovat dětský lékař MUDr. Radovan Novotný, a to prozatím v omezeném režimu:

Pondělí a středa od 09:00 do 10:00 hod.

Čtvrtek od 11:30 do 13:30 hod.


Pořizování DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY Olomouckého kraje 


Lékárna u Černého Orla - dočasná změna pracovní doby

Aktuální otevírací doba lékárny na www.lekarna-vidnava.cz (tel. 584 435 114).


Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Informace spojené s pomocí s ukončením činnosti dodavatelů energií


Ministerstvo životního prostředí ČR - oznámení záměru: 

"Stanovení DP Dolní Červená Voda na výhradním ložisku Vidnava (3099101) povolení hornické činnosti" - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I podle §4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý záměr je v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě Stará Červená Voda,              v kanceláři podatelny a to v úřední hodiny.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k oznámení o záměru příslušnému úřadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení tohoto záměru na úřední desce dotčeného kraje.

Zveřejněno dne: 26.01.2022


Kotlíková dotace Olomouckého kraje 

Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu se předpokládá, že občané kraje, resp. vlastníci rodinných, bytových domů, případně i trvalé obydlených rekreačních objektů na území Olomouckého kraje budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. 

V této souvislosti je na webu Olomouckého kraje spuštěn příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci splňující podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti.

Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem neomovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900,- Kč. 

Podrobnější informace v přiloženém letáku.


VV- Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Červená Voda v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu Stará Červená Voda v uplynulém období 2014 - 2021


Kadeřnictví  Pavlína

Kadeřnictví v budově obecního úřadu je otevřeno každý čtvrtek od 08.15 h. do 16.00 hod., po 16 hod. na objednání. Tel.: 739 435 748 - Kubíčková Pavlína.


Z-Box nově i u nás v provozu od 09.08.2021

Rozšířili jsme služby v naší obci. Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si  můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobou samoobsluženého boxu Zásilkovny Z-Box  najdete v areálu naproti Poště Partner. Podrobné informace zde.


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Poslední hlášenou relaci místního rozhlasu lze přehrát na tel. čísle: 727 977 312.


Novinka v sytému ZDRAVOTNÍ PÉČE pro tuto oblast

Vítkovická lékařská pohotovost, s.r.o. zahajuje svou činnost v pátek 18. prosince 2020. 
Podrobné informace naleznete zde.

Pošta partner Stará Červená Voda - kontaktní místo Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, balíkovna 

Od 01.07.2020 můžete využívat kontaktní místo ZPMV ČR na České poště ve Staré Červené Vodě čp. 111. Telefon: 792 364 970. Odkaz: Kontaktní místo ZPMV ČR 

Pondělí - čtvrtek: 09.00 - 11.00 hod.; 15.00 - 16.30 hod.

Pátek:                  09.00 - 11.00 hod.; 15.00 - 16.00 hod.

Na poště Partner Stará Červená Voda je možnost využít služby balíkovny, viz. www.balikovna.cz.


Možnost výběru z bankomatu  umístěného u penzionu NIGRAAQUA v Černé Vodě


O silvestrovské půlnoci a na Nový rok nad našimi hlavami létal dron a natočil pár obrázků. Na některé z nich se můžete podívat na těchto odkazech:

Silvestrovský ohňostroj

Novoroční přelet nad Starou Červenou Vodou


 

Aktuálně

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023